Perpustakaan Pergaka Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kalasan

NPP : 3404101D1009525, Alamat : Sidokerto