Perpustakaan Pustaka Rini Sekolah Dasar Negeri Sendangadi 1

NPP : 3404061B1000012, Alamat : Jalan Magelang Kilometer 7,5 Mlati Beningan