Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri Cebongan

NPP : 3404061B1000011, Alamat : Cabakan