Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri Tunjungsari 2

NPP : 3404101B1000011, Alamat : Senden 2