Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri Kowangbinangun

NPP : 3404101B1000009, Alamat : Kepatihan