Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri Sidomoyo

NPP : 3404021B1010089, Alamat : Karangmalang