Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri Sidoarum

NPP : 3404021B1010090, Alamat : Potrowangsan