Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri Karangnongko 2

NPP : 3404101B1000008, Alamat : Dalangan