Perpustakaan SMP Negeri 1 Karangmojo

NPP : 3403091D1011277, Alamat : Dusun Plumbungan