Perpustakaan SMP Negeri 2 Karangmojo

NPP : 3403091D1015566, Alamat : Dusun Kulwo